Er was een bestuursvergadering

Een nieuwe penningmeester voor de komende 3/6 jaar is in aantocht.
Naar een nieuwe secretaris wordt gezocht want René houdt er na 1 jaar mee op, want hij gaat mogelijk vanwege een verhuizing de club verlaten. Voorzitter Dick heeft voor het zoeken naar een nieuwe secretaris een oude zaklantaarn van nieuwe batterijen voorzien.
Op 7 juni is er een extra clubavond gepland met simultaan voor de jeugd en rapid of snelschaak voor de senioren. Lees verder

Verslag van de ledenvergadering van vrijdag 8 september

De belangrijkste mededelingen vanuit deze bijeenkomst worden genoemd.

Vanuit het bestuur van DBC:
René van Hoorn stelde zich beschikbaar en volgt Maurits Bos op als secretaris, de vergadering stemde hiermee in. Dick Berkelaar stelde zich beschikbaar voor de komende termijn als voorzitter, ook hier stemde de vergadering mee in. De overige functies zijn onveranderd gebleven.

Na bespreking van het financieel overzicht van afgelopen jaar en de begroting voor komend jaar is besloten de contributie voor zowel de senioren als de junioren ongewijzigd te laten voor het komend jaar.

Aan de diverse kampioenen werden voor seizoen 2022 – 2023 de volgende prijzen uitgereikt:

Clubkampioen:  Thijs Dam

Snelschaakkampioen: Manuel Smit

Bekerkampioen:  Jelle Smid

Lees verder