OVER DBC

 

Welkom bij DBC
zaal
schaakbord
 

Welkom bij DBC …

Na de gang is er de drempel maar er is altijd plaats, grijp je kans en …….
..ontmoet je tegenstander in levende lijve!

De eeuwige roem, wie was het ook al weer en in welk jaar? Dit zijn DE NAMEN.
Wil je ook ooit eens genoemd worden … word dan lid van DBC! Je bent welkom!!

Kom op vrijdagavond naar Het Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt . De clubavond begint om 19.30 uur (voor de jeugd een uur eerder). Als je belangstelling hebt ben je altijd welkom zonder je vooraf bij iemand te hoeven melden. Zie ook DBCinfo2023.

Het lidmaatschap van DBC omvat:
40 clubavonden per seizoen (eind augustus/begin september – eind mei)
Deelname aan de interne competitie en diverse andere interne toernooien
Het mededelingenblad “Schaakpraatje” (ca 4-5 keer per jaar)
Het lidmaatschap van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond)
Het tijdschrift “Schaakmagazine” van de KNSB tegen een gereduceerde prijs.
Deelname aan de clubcompetitie van de regionale schaakbond SGS en de landelijke schaakbond de KNSB
Voor jeugdleden: schaaklessen en training
Na afloop van de partij kan er bij de analyse nog gezellig aan de bar iets worden gedronken en nagepraat.
Aan het lidmaatschap zijn jaarlijkse kosten verbonden: 140 euro voor senioren en 80 euro voor junioren (t/m 18 jaar). De contributie kan worden voldaan op rekeningnummer : NL97INGB0001342015 t.n.v. Schaakver De Biltse Combinatie. De Schaakvereninging De Biltse Combinatie is tevens aanbieder van U-pas Utrecht.

Bestuur van DBC

Voorzitter Dick Berkelaar
Secretaris Rene van Hoorn
Penningmeester Joop Faber
Jeugdleider Thijs Dam
Extern wedstrijdleider Manuel Smit
Intern wedstrijdleider Berend Veldhorst
Materiaal Eric Onwezen

De historie van DBC
DBC (De Biltse Combinatie) is een fusieclub die in 1969 is ontstaan door het samengaan van Schaakclub Bilthoven (opgericht 1 mei 1931) en Schaakclub De Bilt (opgericht december 1937). Bij het bepalen van jubilea wordt uitgegaan van de oprichtingsdatum van Schaakclub Bilthoven.
Een uitgebreide beschrijving van schaken in De Bilt / Bilthoven is te vinden in het jubileumboek.
Klik daarvoor hier maar het kan echter wel even duren voordat het boek op het scherm komt omdat het een groot document is.